1. Khán giả dự hòa nhạc tối ngày thứ bảy 03/08/2019

  • Xin quý vị vui lòng đặt vé qua số điện thoại: 714-642-9590 hoặc email: dhanvn2019.tbtc@gmail.com và thanh toán bằng tiền mặt tại buổi hòa nhạc.

  • Giá vé : $25, $35, $50 & VIP

2. Các nghệ sĩ, nhạc sĩ tham gia cả 3 ngày Đại Hội ( 1,2 và 3 tháng 8 năm 2019)

  • Xin quý vị vui lòng điền đơn ghi danh tham dự (Registration) & đơn đồng ý tham dự (Letter of consent) và gửi về cho Ban tổ chức bằng email. Đối với người tham dự dưới 18 tuổi, ngoài đơn ghi danh tham dự, phụ huynh hoặc người giám hộ cần điền vào đơn đồng ý tham dự cho người dưới 18 tuổi (Letter of consent under 18) và gửi về Ban Tổ Chức bằng email, hoặc người tham dự sẽ nộp trực tiếp cho Ban Tổ Chức tại Đại Hội.
    (Email để quý vị gửi đơn là dhanvn2019.tbtc@gmail.com )

  • Phí tham gia ( bao gồm 3 bữa ăn trưa và tiệc nhẹ sau buổi hòa nhạc) là 100 USD/người. Thanh toán bằng tiền mặt cho Ban Tổ Chức tại ngày đầu tiên của Đại Hội.
 


Trang Chính
| Ban Tổ Chức | Chương Trình | Thành Phần Tham Dự | Địa Điểm | Ghi Danh | Bài Viết | Photo & Video |

DHANTTVN2019 Copyright © Đoàn VNDT Lạc Hồng - Designed by T.Le , Nov 2017.