Một số hình ảnh và video
giới thiệu các đoàn văn nghệ
và diễn tiến của Đại hội lần V - 2019.


  • Hình ảnh các Đoàn Văn Nghệ
  • Hình ảnh diễn tiến Đại Hội 2019
  • Video Ngày Hội Thảo
  • Video Ngày Hòa Nhạc
  • Video Phỏng Vấn
Đoàn
VNDT Lạc Hồng

     
   
Đoàn
Hướng Việt
   
Đoàn
Tre Việt

   
Đoàn
Tiếng Hoài Hương

   
Đoàn
Phượng Ca Na uy

     
Đoàn
Phượng Ca Paris
   
     

Đoàn
Tiếng Vọng
Quê Hương

     

Hình

Ảnh

Ngày

Hòa

Nhạc

Tổng

Kết

Đại

Hội

Click to see more photo...

 

   
Hình

Ảnh

Ngày

Dạ

Tiệc

Kết

Thúc

Đại

Hội

 

Click to see more photo DHANTTVN 2019 on Face Book ...
   
     
 

1.Bài thuyết trình của GS. Nguyễn Châu 
Đề tài:    "Đại cương sự khác biệt Âm Nhạc Việt Nam và Tây Phương "

 
     
     
 

2.Bài thuyết trình của GS. Bùi Thiên Hoàng Quân
Đề tài:     "Sự phát triển hòa tấu âm nhạc dân tộc trong giai đoạn hiện nay"

 
     
     
  3. Bài thuyết trình của GS. Trương Thị Quỳnh Hạnh
Đề tài :    "Giới thiệu về Ca Trù"
 
     
     
 

4.Bài thuyết trình: của GS Võ Quang Phương Oanh, Lê Thị Kim và Lý Diệu Sang
Đề tài:    "Ca và Nhạc Huế"

 
     
     
 

5.Cô Kim Oanh giới thiệu về Tác Phẩm đoạt giải cuộc thi Sáng Tác nhân DHANTTVN lần V
 
     


Trang Chính
| Ban Tổ Chức | Chương Trình | Thành Phần Tham Dự | Địa Điểm | Ghi Danh | Bài Viết | Photo & Video |

DHANTTVN2019 Copyright © Đoàn VNDT Lạc Hồng - Designed by T.Le , Nov 2017.