1.Bài thuyết trình của GS. Nguyễn Châu (Click to watch/ bấm vào đây để xem tài liệu.)

Đề tài:        "Đại cương sự khác biệt Âm Nhạc Việt Nam và Tây Phương "

(Note: "Participants" do not have to print them out. 
Copies will be provided in class/ bài sẽ được in và phát tại buổi thuyết trình)
     
Click to watch Video on Youtube    
     


2
. Bài thuyết trình của GS. Bùi Thiên Hoàng Quân (Click to watch/ bấm vào đây để xem tài liệu.)

Đề tài:      "Sự phát triển hòa tấu âm nhạc dân tộc trong giai đoạn hiện nay"

(Note: "Participants" do not have to print them out. 
Copies will be provided in class/ bài sẽ được in và phát tại buổi thuyết trình)

     
Click to watch Video on Youtube    
     


3. Bài thuyết trình của GS. Trương Thị Quỳnh Hạnh

Đề tài : Giới thiệu về Ca Trù

     
Click to watch Video on Youtube    
     


4
.Bài thuyết trình: của GS Võ Quang Phương Oanh, Lê Thị Kim và Lý Diệu Sang
(Click to watch /bấm vào để xem tài liệu)

Đề tài:      Ca và Nhạc Huế

     
Click to watch Video on Youtube    
     

 

 
 

ÂM ĐIỆU GIAO DUYÊN
( Click on title to download / bấm vào tựa bài để tải bài viết về )
                                                                                              ...Click to here music /nghe nhạc


CHIỀU TRÊN CAO NGUYÊN
( Click on title to download / bấm vào tựa bài để tải bài viết về)

                                                                                 ... Click to here music / nghe nhạc
 

CẢM TƯỞNG CỦA CÁC ĐOÀN VĂN NGHỆ
SAU NGÀY DHANTTVN - Kỳ V - 2019.
 
 
 


Trang Chính
| Ban Tổ Chức | Chương Trình | Thành Phần Tham Dự | Địa Điểm | Ghi Danh | Bài Viết | Photo & Video |

DHANTTVN2019 Copyright © Đoàn VNDT Lạc Hồng - Designed by T.Le , Nov 2017.