masthead
 

     
   

GS NGUYEN CHAU
THUYET TRINH VE TRONG DONG 

 
       
    GS Nguyen Chau
Thuyet trinh ve
Trong Dong
                      .
 
 
 
 

Ngày 29-03-2006 Hiệp Hội Di Sản Văn Hóa Hùng Vuơng tổ chức một buổi trình bày về Văn Minh Trống Đồng và biểu diễn các màn trống thông dụng VN.

Diễn giả gồm có Bác sĩ Kiều Quang Chẩn, Hội Nghiên Cứu và Khảo cổ Hoa Kỳ, Giáo Sư Nguyễn Châu và một số thành viên Đoàn Văn Nghệ Lạc Hồng.

Buổi Thuyết trình đuợc tổ chức tại Hội quán Little Sàigòn Radio đã đuợc đông đảo mọi thành phần trong cộng đồng tham dự, nhất là các giới trẻ sinh viên, học sinh, muốn tìm hiểu thêm về Văn Hóa VN. Khán giả rất thích thú các màn hòa tấu trống và các hiện vật đuợc trưng bày, trong đó có hai Trống Đồng Đông Sơn cổ.