masthead
 

     
 
Doan Van Nghe Dan Toc Lac Hong
TRINH DIEN TAI NHAT BAO NGUOI VIET
Ngay 15 thang 6 nam 2008

 

     
 

Chuong Trinh Ca Vu Nhac
Nham gioi thieu cac tai nang thanh thieu nien cua Doan Lac Hong trong lanh vuc ca vu nhac truyen thong Viet Nam

 

Chuong trinh bao gom 20 tiet muc , gom :
Hoa Tau, tam tau, song tau , doc tau cac nhac khi co truyen Viet Nam
(Dan tranh, dan bau, dan nhi, dan nguyet, dan ty ba....)
Hop ca, song ca, tam ca ....
Vu dan toc.

Chuong trinh duoc su tham gia cua hon 50 em thanh thieu nien cua Doan, do cac giao su Nguyen Thi Mai, Nguyen Van Chau va Thay To Minh Hung dan dung, Ban hop ca va vu thieu nhi duoi su huong dan cua Co Nga Mi va Michelle Nguyen.

Mc Thuy Anh

 

 
 
 
 
 
 
Video Clips